Rekonstruktor paměti je založen na elementu analýzy sítě neuronů, mezi kterými hledá logickou návaznost. Z důvodu relativně rychlého stárnutí mrtvých neuronů je nutné ze strany operátora ručně doplňovat informace, které se následně promítnou do celého obrazu. Pokud operátor najde chybějící nebo jinak skryté informace, dostane se do dalšího navazujícího paměťového bloku.