Prohlášení serveru RPGhry.cz

Česká verze:
Lidé provozující server RPGhry.cz nevlastní autorská práva na jakýkoliv software ke stažení na RPGhry.cz, vyjma toho, který jsme sami vytvořili. Hry a jakýkoliv jiný software je zde ke stažení z důvodu nedostupnosti her zde umístěných a faktu, že již není na trhu nebo jinak distribuována jejich vlastníky. Jestliže vlastníte autorská práva na jakýkoliv software dostupný ke stažení na tomto serveru a přejete si aby byl ze serveru RPGhry.cz odstraněn, prosím kontaktujte nás a bude odstraněn. Berte prosím pouze na zřetel, že abandonware servery po celém světě poskytují nový život softwarovým titulům....... Zašlete nám email jestliže chcete odstranit jakoukoliv hru z tohoto serveru na níž máte autorská práva. E-mail zašlete na info@rpghry.cz

English version:
The RPGhry.cz Crew and site members do not claim the copyright ownership of any software distributed on RPGhry.cz, unless we've developed the game ourselves. We distribute games and other software because of the unavailability of the game and the fact that it is no longer sold nor distributed by its owners. If you own the copyright of any software distributed on this site and wish that it be removed, please contact us and we will remove it. But please remember that abandonware sites throughout the world provide new life to software titles, thus helping the owner get more exposure than would otherwise be given. Remember, just send us an email if you want us to remove any game from the site that belongs to you. Send the email to info@rpghry.cz